Állandó alkalmaink

 

Örömmel értesítjük gyülekezetünk tagjait, hogy templomaink május 02-től ismét nyitva vannak. A járványveszély enyhülése miatt így döntött egyházunk vezetése.

Azonban továbbra is részt vehetünk istentiszteleten az internet segítségével is: link.
Ezen kívül a Veszprém Televízió továbbra is sugároz református istentiszteletet Veszprém város három református templomából: tőlünk a Nagytemplomból, az Újtemplomból és Kádártáról.

 

Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet – Vasárnap 10.00 - templom, /télen - gyülekezeti terem/

Gyermek istentisztelet – Vasárnap 10.00 – a gyülekezeti kisterem

Esti Istentisztelet – A hónap 1. és a három nagy ünnep 1. napján, 17.00 – terem     

Márkón, a szórványgyülekezetünkben a hónap első vasárnapján és a három nagy ünnep első napján délután 3 órakor tartunk istentiszteletet

Bibliaóra – Csütörtök 17.00 kisterem (ádventtől pünkösdig)

Nőszövetség a Bibliaóra előtt

Hittanórák – a kialakult órarend szerint az állami iskolákban és katolikus egyházi iskolákban                 

Cserkészfoglalkozás - a gyülekezeti kisteremben Péntek du 4 órakor és alkalmanként

 

Istentiszteletek rendje /délelőtt/:

Imádság templomba érkezéskor 

A templomba érkezve rövid időre megállunk a padban, fejünket lehajtva magunkban imádságot mondunk:

Imádkozni jöttem ide,
Szent Felséged eleibe.
Míg itt neved ünnepelem,
Szívembe szállj le Istenem. Ámen.

Apostoli köszöntés 

A lelkipásztor a templomba érkezve köszönti a gyülekezetet az apostol szavaival:
„Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.”

Fennálló ének 

Istent köszöntjük.

Főének 

Felkészülünk, ráhangolódunk az igehirdetés szolgálatára, melyet az ének szövege is jelez.

Bibliaolvasás (=Lectio) 

Isten szavának meghallgatása.

Imádság 

Kitárjuk szívünket Isten előtt. (Ilyenkor fejünket lehajtjuk, kezünket összetesszük, és a lelkésszel magunkban együtt mondjuk az imádság szavait.)

Igehirdetés előtti ének 

Áldást kérünk az igehirdetésre.

Alapige (=Textus) 

Az az ige, amiről a tanítást halljuk.

Igehirdetés 

Isten üzenete emberi közvetítéssel.

Ráfelelő ének 

Énekszóval felelünk a megértett igére.

Imádság, Miatyánk 

Válaszolunk a tanításra. Hálát adunk, és kéréseinket elmondjuk Istennek, csendben a lelkipásztorral együtt. Majd hangosan, közösen mondjuk el a Miatyánkot (mely megtalálható az énekeskönyv végén).

Áldás 

Ígéret arra, hogy Isten velünk lesz és segít erejével, oltalmával a ránk következő héten is.

Hirdetések 

Tájékoztató a gyülekezet életében történő eseményekről.

Záróének 

Istent dicsőítve mondunk köszönetet az istentisztelet közösségéért.

Imádság a templomból távozóban 

Mielőtt kiindulunk a templomból, rövid időre megállunk a padban, fejünket meghajtva imádkozunk:

Házamba is jöjj el velem,
Tedd templomoddá Istenem.
Ha áldott volt bejövésem,
Legyen áldott kimenésem. Ámen.

Kivonulás a záróének után, az első padsortól folyamatosan történik.

Adakozás a templomból távozóban 

Kifejezi, hogy nem csak időnkből szakítunk Istennek, nem csak szavakkal dicsérjük Őt, nem csak szellemi megfeszítéssel figyelünk Rá, hanem anyagi tehetségünkkel is szolgálunk neki. Az ajtóban elhelyezett perselybe tesszük be adományainkat.

Tetejére