A református egyházban van egy hivatalos elnevezés, az egyházközség. Ez jelenti a település nevével, illetve a református szóval kiegészítve, vagy még egyéb megjelöléssel, azt az intézményt, amely jogi személyként összefoglalja az adott településen élő református közösséget. Az ehhez a jogi személyhez tartozó reformátusok közösségét gyülekezetnek nevezzük. Hivatalos nevünk az egyházközség, a hétköznapi nevünk gyülekezet. Ez a szó tehát a református emberek közösségét jelenti.

A veszprém - nagytemplomi gyülekezet életének alapja a vasárnapi istentisztelet. Erre épül, mint ahogyan minden egyházközségben arra épül, az egyházi élet minden további része. A vasárnapi istentisztelet az az alkalom, ahol megmutatkozik az, hogy az egyház tényleg ecclesia, azaz a kihívottak közössége. Isten hívó szava kihív bennünket otthonainkból, hogy együtt figyeljünk reá. Az ecclesia eredetileg görög szó és a fenti jelentéssel bír. A vasárnapi istentiszteleten a hívők összegyűlnek, felsorakoznak az Úr előtt, hogy szavára figyeljenek.

Vasárnap délelőtt 10 órakor tartjuk istentiszteletünket. Az év nagyobb részében ott vagyunk. Január 1. vasárnapjától anyák napjáig vagyunk a gyülekezeti teremben. Eközben csak húsvét két napján vagyunk a templomban. További alkalmaink a következők.

Vasárnap délelőtt és ünnepnapok délelőttjén 10 órakor tartunk istentiszteletet.

A hónap 1. vasárnapján délután is van istentisztelet, 5 órakor.

Karácsony, húsvét, és pünkösd vasárnap este 5 órakor is tartunk istentiszteletet.

Vannak meghirdetett úrvacsorai előkészítő istentiszteleteink.

Tartunk evangelizációs esti istentiszteleteket is, szintén meghirdetett időpontokban. Ezekre vendég igehirdetőket hívunk szolgálni.

Az esti alkalmak mindig 5 órakor kezdődnek és a gyülekezeti teremben vannak.

Márkó falu hozzánk tatozik. Márkón a hónap 1. vasárnapján délután, és a három nagy ünnep vasárnapján délután 3 órakor van istentisztelet.

Csütörtök délután 5 órakor van a bibliaóránk a gyülekezeti kisteremben.

Minden alkalmunkra szeretett várunk mindenkit!

 Gyülekezetünkben több kisközösség is működik.

Az első ilyen a Református Nőszövetség. Nőszövetségünk tagjai csütörtök délutánonként szoktak összegyülekezni. Sokat segítenek a különböző gyülekezeti szeretetvendégségek lebonyolításában. Szeretetvendégséget szoktunk tartani a tanévzáró ill. tanévnyitó istentisztelet után a gyermekeknek. Ezen süteménnyel, üdítővel kedveskednek gyülekezetünk asszonyai a hittanosoknak és a majdani hittanosoknak. Szeretetvendégséget tartunk ádvent 3. vasárnapján a gyülekezet tagjainak. Vannak más alkalmak is, amelyekhez vendéglátás is tartozik. Legutóbbi például a 2020 márciusára meghirdetett nagy kertrendezésen részt vevőket láttuk vendégül tízóraival, ebéddel.

Másik fontos kisközösségünk a Cserkészcsapat. A Bátorkeszi Istvánról, gyülekezetünk gályarab prédikátoráról elnevezett cserkészcsapatunk hűségesen  működik és gyűjti magába a természetet szerető, táborozást, kirándulást kedvelő gyermekeket és fiatalokat. Vannak kiscserkészek, ők a kezdők és vannak öreg cserkészek is, akik már felnőttek, ők a roverek. Cserkészcsapatunk több helyen is tart foglalkozást. Egyik őrsük  péntek délutánonként most is itt van a kisteremben, illetve az udvaron is nagyon szeretnek.

Harmadik fontos közösségünk, s talán ezt kellett volna elsőként említenem, a Presbitérium. Róluk lesz még máshol is szó. Nagy öröm számunkra, hogy a presbiterek sokféleképpen munkálkodnak gyülekezeti életünk előbbre vitelében. Veszprémben komoly hagyománya van a presbiteri munkálkodásnak. Van aki a könyvelést végzi, van aki az elektromos berendezésekre ügyel és így tovább.

Hitvallásaink

  • 1
  • 2
  • 3

Boldog emberek

Boldog emberek

“Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság.“ (Jn 17,17)

Személy1

Személy1

“Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság.“ (Jn 17,17)

Személy2

Személy2

A hitoktatók nyolc boldogsága

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.
Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.
Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent: az Istenre is hagy valamit.
Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.
Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.
Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.
Boldog az a hitoktató, aki a szomorúakat megvidámítja.
Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya...

Tetejére