TEVÉKENYSÉGÜNK

Azért munkálkodunk, hogy, minél többeket hitre segítsünk és azokat, akik megtalálták Jézus útját, bátorítsuk, támogassuk az úton járásban. Az a célunk, hogy minél többen legyenek, akik tudják, hogy övék az Út, az Igazság, és az Élet, azaz Jézus Krisztusban meglátták a Megváltót. Minél többen legyenek, akik Általa eljutottak az Atyához és a Szentháromság Egy Örök Istenhez, s minél többen legyenek, akik megmaradnak ezen az úton. Egyházi életünk ezt a célt szolgálja. Dietrich Bonhoeffer német teológus írja egyhelyütt: Ne gondoljuk azt, hogy a nagy egyházakban nincsen döntés, mivel általában beleszületnek az emberek. Itt is van döntés: ez a döntés nem más mint a megmaradás. Tehát miközben, van aki felnőttként lép be az egyházba, van aki abban nő fel, a feladat ugyanaz: a megmaradás. A lényeg a hűség. Formailag és tartalmilag is a hűség szóból ered a hit szava. a bibliai nyelvekben és a magyarban is.

Munkálkodunk. Istentiszteleteket, bibliaórákat tartunk, keresztelünk, hitoktatunk, konfirmálunk, esketünk, temetünk. Jelen vagyunk az élet nagy eseményeinél, s ott is ami ugyanilyen fontos, ha nem is ennyire látványos, a sima hétköznapokban.

product (1).jpg
Tetejére