Hitoktatás

A hitoktatás egyházi életünk fontos része. A hitoktatás új rendszerében, amelynek neve: hit és erkölcstan oktatás, az állami iskolákban órarendben van a református hittanóra. Az egyházi iskolákban ez már korábban is így volt. A nagytemplomi gyülekezethez 7 iskola tartozik: a Botev, a Cholnoky, a Dózsa, a Kossuth, a Rózsa a Simonyi és a Szilágyi Erzsébet keresztény általános iskola. Ebben a hét iskolában biztosítjuk a hitoktatást, természetesen hitoktatók  bevonásával. Nagyon fontos, hogy a hamarosan következő beíratáskor a hit és erkölcstant, azon belül is a református hit és erkölcstan oktatást jelöljék meg a szülők.

Az erkölcstan nem ugyanaz mint a hittan. Két fő különbség van közöttük. Az első, hogy a hittan tananyagát az egyház határozza meg és annak harmonizálnia kell a Szentírás tanításával. Tehát nem az újabb és újabb irányzatok és divatok határozzák meg a hittan anyagát, hanem az Élet Könyvének a Szentírásnak, a Bibliának a szavai. Ez abban is megmutatkozik, hogy a hittan anyag nagy része szentírási történetek megismeréséből áll. A másik nagy különbség, hogy a hittan elősegíti a betagolódást az egyház életébe. A hittannak az a célja, hogy segítse a gyermekeket, fiatalokat abban, hogy be tudjanak tagolódni az egyház közösségébe. Megismerik az egyház világát, szóhasználatát, a vallási kifejezéseket. A hitoktatás lezárásaként 8. osztály végén pedig van a konfirmáció. A konfirmáció azért fontos, mert csak általa lehet az ember teljes jogú egyháztag. Tehát a hitoktatás bevezet a keresztyén tanítás világába és bevezet az egyház életébe.

Ezért buzdítjuk a gyermekeket szülőket a gyermek istentisztelet, és az istentisztelet látogatására is. Évente négy különleges istentiszteleti alkalomra külön is meghívjuk a gyermekeket és a szülőket a templomba: amikor a  tanévnyitót, a gyermekek karácsonyi ünnepélyét,  az anyák napi ünnepélyt, és  tanévzárót tartjuk. Ezeken alkalmakon a gyermekek, vagy egy részük, kis műsorral szerepel. Erre megkapják a verseket, énekeket, amelyekkel készülnek.

Várjuk tehát a gyermekeket a református hit és erkölcstan oktatásra! Várjuk a jövendő elsősöket, de akár a felsőbb éveseket is, hisz minden évben május 20-ig át lehet jelentkezni hittanra! Amennyiben a gyermek nincs megkeresztelve az sem gond, mert vagy megkereszteljük, vagy pedig, ha nagyobb, a konfirmáció alkalmával megkereszteljük őt! Mindenkit várunk szeretettel!

 

 FIGYELEM!

 

Amennyiben az iskolák bezárnának a hitoktatás e-oktatásként fog működni a KRÉTA rendszerében, vagy a hitoktató által jelzett módon! Kérjük a szülőket, és a gyerekeket, hogy ott keressék az anyagot és a feladatokat!!! Kérjük, hogy a kapott feladatokat oldják meg, és amit a hitoktatók kérnek, küldjék vissza! Abban a helyzetben is kell osztályzatot adnunk és azt csak a feladatok megoldásával tudjuk megtenni!

A KRÉTA rendszerben a Házi Feladatok címszó alatt megtalálják a feldolgozandó anyagot, az elvégzendő feladatot és a visszaküldendő feladatot is.

Tetejére