Üzenet

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által! ( Rómaiakhoz írott levél 15, 13.)

Jézus így válaszolt:

"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János ev. 14. 6.)

Pál Timótheushoz

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2. Timótheus  1, 7.)

Üdvözlünk Kedves Látogató!

Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll. Jelenleg a design, a menürendszer és a linkkapcsolatok tesztelése folyik. Közben lázasan készülnek a feltöltendő tartalmak is. Várható indulás: 2020 március vége.
Szívesen veszünk minden észrevételt, javító kritikát és bárminemű segítséget. Így pl.:

  • szép fotókat képeket a városról és a templomunkról, környékéről, stb.
  • leírásokat, történeteket a veszprémi reformátussággal kapcsolatban,
  • cikkeket a közelmúlt történéseiről,
  • minden olyan media felvételt, ami a keresztény értékrenddel összefér(zene, ének, fotó, háttérkép, stb),
  • és nem utolsó sorban, az oldal kezelésében, feltöltésében, frissítésében való segítséget.

 

Események

 

 Zárunk!

 

Sajnálattal jelezzük, hogy templomaink 2020. november 11-től ismét zárva vannak a Zsinat Elnökségének döntése alapján. Online istentisztelet minden vasárnap 10 órakor e honlap segítségével!

A karácsonyi ünnepi istentiszteletekről később adunk hírt!

November 15-én vasárnap már nincs templomi istentisztelet!

A még fennálló járványvédelmi szabályok betartásával, de ismét élő istentiszteleten vehetünk részt! Hálásak vagyunk a Veszprém Televíziónak, hogy sugárzott református istentiszteleteket ebben a rendkívüli időszakban. Azonban arra a felismerésre is újra eljuthattunk, hogy milyen nagyon szükséges és jó az élő istentiszteleten való részvétel. Mindnyájunknak hiányzott az élő istentisztelet! Éljünk tehát a lehetőséggel, hogy újra jöhetünk a templomba! Lehet, hogy a mi időnkben már nem lesz ilyen időszak, hogy zárva lesznek a templomok, de az is lehet, hogy hamarosan ismét ilyen helyzetben leszünk. Ezért használjuk ki az időt és a lehetőséget, hogy jöhetünk! A Carpe diem latin mondás, eredetileg nem a hedonizmusra hívott fel, hanem arra, hogy az ember éljen az idő adta lehetőségével és tegye meg, amit meg kell tennie! Van egy újszövetségi megfelelője is: Áron is megvegyétek az alkalmat! Igyekezzünk, amíg időnk engedi, hogy Isten áldásának erőterébe helyezzük az életünket. Biztosak lehetünk abban, hogy ez az áldott élet az egész családunkra jó hatással lesz! Az emberiség egyik legrégebben folyamatosan lakott városáról, az egyház megalakulásának helyszínéről Jeruzsálemről elnevezett veszprémi dombon álló templomunk várja az Úr szavára és áldására vágyókat.

A Veszprém Tv még sugároz istentiszteletet a jelenlegi vészhelyzetben. Ez most már kizárólag azoknak szól, akik egészségi állapotuk, testi gyengeségük miatt nem tudnak eljönni az élő istentiszteletre. Egyébként vasárnap és ünnepnapon délutántól a Veszprém Tv által sugárzott istentiszteletek megtekinthetők a Tv facebook oldalán is, amely erről a honlapról is elérhető az igehirdetések címszó alatt. Több saját igehirdetés is meghallgatható itt a honlapon.

 
 

Internetes és televíziós istentisztelet ezen honlap segítségével

Honlapunkon az Istentiszteletek cím alatt megtalálja több istentisztelet hang, vagy videó felvételét. Így is szolgáljuk, hogy olvasóink minél több igehirdetéshez, istentisztelethez jussanak.

 

Temetői gyászistentisztelet, gyászesemény bejelentése

Egyházi életünk része az, hogy elhunyt szeretteinktől a temetői gyászistentisztelet keretében végső búcsút veszünk, ott szívünket az Úrhoz emeljük és kérjük vigasztalását. Ez a temetői gyászistentisztelet, és az elhunyt végső nyughelyre helyezése, a temetés. A temetés bejelentése telefonon történik a 0688425871-es vagy  a 06304269806-os telefonszámon. A híváskor megbeszéljük a temetés időpontját, helyét és az adatfelvétel mikéntjét. A temetés jelenleg még a járványügyi szabályok betartásával történik.

Események

Jubileum!!

 25 éve szolgál gyülekezetünkben Niederhoffer Zoltán nagytiszteletű úr és felesége Niederhoffer Zoltánné Erzsike nagytiszteletű asszony. 

Bővebben ...

Gyülekezeti terem

Esti alkalmaknak, kisebb közösségek összejövetelének, szeretetvendégségeknek a helyszíne. Itt található a lelkészi hivatal. Télen itt tartjuk a vasárnap délelőtti istentiszteleteket is.

Bővebben ...

Presbitérium

A presbitérium a református egyházban az egyházközség vezető testülete. Elnöke a lelkipásztor. A presbiter görög eredetű szó és idősebbet jelent. A presbitériumnak azonban nem csak idős tagja lehet.  Feltétel, hogy tanúbizonyságát adja a gyülekezethez való hűségének és a készségnek, hogy annak épülésére vállalja ezt a szolgálatot. A presbiteri tisztség szolgálat, szolgálata az egyházközségnek, az egyháznak és az egyház Urának Jézus Krisztusnak.

Bővebben ...
Tetejére