Üzenet

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által! ( Rómaiakhoz írott levél 15, 13.)

Jézus így válaszolt:

"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János ev. 14. 6.)

Pál Timótheushoz

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2. Timótheus  1, 7.)

Üdvözlünk Kedves Látogató!

Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll. Jelenleg a design, a menürendszer és a linkkapcsolatok tesztelése folyik. Közben lázasan készülnek a feltöltendő tartalmak is. Várható indulás: 2020 március vége.
Szívesen veszünk minden észrevételt, javító kritikát és bárminemű segítséget. Így pl.:

  • szép fotókat képeket a városról és a templomunkról, környékéről, stb.
  • leírásokat, történeteket a veszprémi reformátussággal kapcsolatban,
  • cikkeket a közelmúlt történéseiről,
  • minden olyan media felvételt, ami a keresztény értékrenddel összefér(zene, ének, fotó, háttérkép, stb),
  • és nem utolsó sorban, az oldal kezelésében, feltöltésében, frissítésében való segítséget.

 

Gyülekezeti terem

 

Egyházközségünk gyülekezeti háza, amely 1939-ben épült. Ebben a házban van a nagy gyülekezeti terem, amely 200 ülőhellyel rendelkezik. A nagyterem vége leválasztható kisebb alkalmak részére. Ezen kívül van egy kisebb gyülekezeti terem, amelyben tartjuk a gyermek istentiszteleteket, nőszövetségi alkalmakat, bibliaórákat, cserkészfoglalkozásokat s amely a szeretetvendégségeknél konyhaként is szolgál. Az épület másik oldalán van a lelkészi hivatal bejárata, ami szintén itt található. Az épület felső szintje a lelkészlakás, a paróchia.

Események

Jubileum!!

 25 éve szolgál gyülekezetünkben Niederhoffer Zoltán nagytiszteletű úr és felesége Niederhoffer Zoltánné Erzsike nagytiszteletű asszony. 

Bővebben ...

Gyülekezeti terem

Esti alkalmaknak, kisebb közösségek összejövetelének, szeretetvendégségeknek a helyszíne. Itt található a lelkészi hivatal. Télen itt tartjuk a vasárnap délelőtti istentiszteleteket is.

Bővebben ...

Presbitérium

A presbitérium a református egyházban az egyházközség vezető testülete. Elnöke a lelkipásztor. A presbiter görög eredetű szó és idősebbet jelent. A presbitériumnak azonban nem csak idős tagja lehet.  Feltétel, hogy tanúbizonyságát adja a gyülekezethez való hűségének és a készségnek, hogy annak épülésére vállalja ezt a szolgálatot. A presbiteri tisztség szolgálat, szolgálata az egyházközségnek, az egyháznak és az egyház Urának Jézus Krisztusnak.

Bővebben ...
Tetejére