Üzenet

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által! ( Rómaiakhoz írott levél 15, 13.)

Jézus így válaszolt:

"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János ev. 14. 6.)

Pál Timótheushoz

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2. Timótheus  1, 7.)

Üdvözlünk Kedves Látogató!

Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll. Jelenleg a design, a menürendszer és a linkkapcsolatok tesztelése folyik. Közben lázasan készülnek a feltöltendő tartalmak is. Várható indulás: 2020 március vége.
Szívesen veszünk minden észrevételt, javító kritikát és bárminemű segítséget. Így pl.:

  • szép fotókat képeket a városról és a templomunkról, környékéről, stb.
  • leírásokat, történeteket a veszprémi reformátussággal kapcsolatban,
  • cikkeket a közelmúlt történéseiről,
  • minden olyan media felvételt, ami a keresztény értékrenddel összefér(zene, ének, fotó, háttérkép, stb),
  • és nem utolsó sorban, az oldal kezelésében, feltöltésében, frissítésében való segítséget.

 

Presbitérium

 Nagytemplom

Nagytemplom: Templomunk a Jeruzsálemhegyen, Veszprémben. Befogadóképessége: 300 ülőhely alul és kb. 100 a karzatokon. Orgonája a 20. század elején épült.

 
  • Presbiterek száma : 16 fő
  • Pótpresbiterek száma : 4 fő
  • Lelkészek : 2 fő
  • Gondnok : 1 fő

Újtemplom

Újtemplom: A templom, melyet a Jutasi úti lakótelepen építettünk.

 

 
 

Események

Jubileum!!

 25 éve szolgál gyülekezetünkben Niederhoffer Zoltán nagytiszteletű úr és felesége Niederhoffer Zoltánné Erzsike nagytiszteletű asszony. 

Bővebben ...

Gyülekezeti terem

Esti alkalmaknak, kisebb közösségek összejövetelének, szeretetvendégségeknek a helyszíne. Itt található a lelkészi hivatal. Télen itt tartjuk a vasárnap délelőtti istentiszteleteket is.

Bővebben ...

Presbitérium

A presbitérium a református egyházban az egyházközség vezető testülete. Elnöke a lelkipásztor. A presbiter görög eredetű szó és idősebbet jelent. A presbitériumnak azonban nem csak idős tagja lehet.  Feltétel, hogy tanúbizonyságát adja a gyülekezethez való hűségének és a készségnek, hogy annak épülésére vállalja ezt a szolgálatot. A presbiteri tisztség szolgálat, szolgálata az egyházközségnek, az egyháznak és az egyház Urának Jézus Krisztusnak.

Bővebben ...
Tetejére